Elk mens is belangrijk

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Binnen Rietbroek is maatschappelijk verantwoord ondernemen al jaren een belangrijke doelstelling. Van oudsher krijgt vooral de menselijke kant van MVO veel aandacht, dat zit nu eenmaal in het DNA. Daarnaast speelt natuurlijk ook het milieu een belangrijke rol, waarbij er continu gekeken wordt hoe het milieu zo min mogelijk belast wordt.

“We vinden het belangrijk als bedrijf om bewust te zijn dat we met mensen werken en deze ook op een menselijke manier benaderen en behandelen. Daarnaast zijn we als glasbewassings- en schoonmaakbedrijf ons bewust dat we ook een verantwoordelijkheid richting het milieu hebben en zijn we steeds meer aan het bekijken hoe we de natuur zo min mogelijk kunnen belasten. Dit is echt een hersenkraker en een uitdaging, je kunt dit nooit 100% perfect doen als je ook de hoogste kwaliteit dienstverlening aan je klant wil geven. We zijn er wel van overtuigt dat iets doen altijd beter is dan niets doen en daarnaast gaan we nooit een uitdaging uit de weg!” verteld Peter Rietbroek.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor Rietbroek je inzetten voor de maatschappij om je heen. Het ene bedrijf doet die via een donatie en de ander zet zich actief in voor de maatschappij, Rietbroek combineert deze twee graag: “We hebben uiteenlopende opdrachtgevers van VvE’s tot overheid. Van verzorgingstehuizen tot kinderziekenhuizen. Deze laatste twee zetten zich dagelijks maatschappelijk in, hun drijfveer is om mensen te helpen. Wij vinden dat we dan niet achter kunnen blijven en de handen in één moeten slaan. Zo transformeren onze glazenwassers zich tot echt superhelden als ze de ramen wassen de kinderafdeling in het ziekenhuis. Het is eigenlijk zo’n simpel iets, maar voor de kinderen is dit echt een groot gebaar en zij vergeten voor een moment even hun zorgen. Daarnaast bemiddelen we graag, zo hebben we dat ook voor Middin gedaan. Zij zochten een unieke locatie voor hun maatschappelijke event en laten wij nou een prachtige portefeuille hebben met de mooiste gebouwen van Nederland. Met liefde brachten we hen in contact met het ADO Stadion en wilde financieel ook een stukje bedragen aan deze dag en zo kregen de cliënten van Middin de dag van hun leven.”

Ook op het gebied van milieu is Rietbroek zich steeds bewust en daar is de afgelopen jaren al veel aan gedaan. Dat ligt onder andere op het gebied van het eigen bedrijfsgebouw, waar met ledverlichting, groene stroom en isolatie grote stappen zijn gemaakt. Daarnaast wordt er heel bewust op de afbreekbaarheid gelet bij de keuze voor reinigingsmiddelen en bij het selecteren van het wagenpark op de uitstoot. In 2020 was er ook weer veel ambitie. Zo werden er twee volledig elektrische auto’s aangeschaft en werden er stappen gemaakt in de scheiding van afval. Zo is Rietbroek stapjes aan het zetten om een nog milieubewustere dienstverlening in te richten!

Peter en de andere directieleden zullen MVO elk jaar weer hoog op de agenda zetten. “We zijn nog lang niet klaar. We hebben nog genoeg stappen te zetten en zullen hier nooit mee stoppen. Want als ondernemer kun je echt het maatschappelijke verschil maken!”